Jumat, 13 Maret 2015

BAHAYA HARTA HARAM

Semua harta yang diperoleh dari jalan muamalah yang dilarang syaria'at adalah harta haram. 


Ditengah kehidupan materialistik seperti zaman modern sekarang ini, tuntutan untuk menumpuk harta sebanyak-banyaknya menjadi obsesi sebagian besar manusia. Sehingga mereka tidak peduli lagi dari mana mendapatkan hartanya tersebut. 

Rasulullah  sudah mengingatkan tentang kemunculan zaman tersebut, sabdanya, 
ليأتين على الناس زمان، لا يبالي المرء بما أخذ المال، أمن حلال أم من حرام. رواه البخاري.
 “Akan datang suatu masa, orang-orang tidak peduli darimana harta dihasilkannya, apakah dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram." (HR. Bukhari, 2083)